Indesit VRB-640-C-(PT) Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Öfen Indesit VRB-640-C-(PT) herunter. Инструкция по эксплуатации Indesit VRB-640-C-(PT) Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 60
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet5.0 / 5. Basierend auf35 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
PL
Polski
Instrukcja obsługi
PŁYTA GRZEJNA
Spis treści
Instrukcja obsługi,1
UWAGA,2
Opis urządzenia-Panel sterowania,5
Instalacja,8
Uruchomienie i użytkowanie11
Zalecenia i środki ostrożności,14
Konserwacja i utrzymanie,15
Opis Techniczny,16
Украінська
UA
Інструкціі з експлуатаціі
КУХНЯ
Зміст
Інструкціі з експлуатаціі,1
УВАГА,2
Опис установки-Панель управління,6
Встановлення,26
Включення і використання,29
Запобіжні засоби і поради,32
Догляд i технічне обслуговування,33
Технічний опис моделей, 34
HU
Magyar
Használati útmutató
tűzhely és a sütő
Tartalomjegyzék
Használati útmutató,1
FIGYELEM,2
A készülék leírása- Kezelőpanel,6
Üzembe helyezés,35
Bekapcsolás és használat,38
Óvintézkedések és tanácsok,41
Karbantartás és ápolás,42
A modellek muszaki leírása,43
NL
Nederland
Gebruiksaanwijzing
KOOKPLAAT
Inhoud
Gebruiksaanwijzing,1
PAS OP,2
Beschrijving van het apparaat-Bedieningspaneel,7
Installatie,53
Starten en gebruik, 56
Voorzorgsmaatregelen en advies,59
Onderhoud en verzorging,60
Technische beschrijving van de modellen,60
RS
,1
,2
Описание изделия-Панель управления,5
Монтаж,17
Bарочная панель,20
Предосторожности и рекомендации,23
Техническое обслуживание и уход,24
KZ
Орнату,
Басқару тақтасы
Пайдалану нұсқаулығы
Құрылғы сипаттамасы,
Қосу және пайдалану,
Сақтандырулар
мен кеңестер
Күтім және техникалық
қызмет көрсету
Пайдалану нұсқаулығы
ПЛИТА
Мазмұны
1
7
44
47
50
51
Қазақша
Руководство по эксплуатации
КУХОННАЯ ПЛИТА С ДУХОВЫМ ШКАФОМ
Содержание
Руководство
по эксплуатации
Монтаж
ɊɭɫɫɤɢɣɊɭɫɫɤɢɣɊɭɫɫɤɢɣ
Қазақша
MagyarMagyar
VRB 640 X
VRB 640 C
IVRA 640 C
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 ... 59 60

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - IVRA 640 C

PLPolskiInstrukcja obsługiPŁYTA GRZEJNASpis treściInstrukcja obsługi,1UWAGA,2Opis urządzenia-Panel sterowania,5Instalacja,8Uruchomienie i użytkowanie1

Seite 2 - ВНИМАНИЕ !

10PLtabelą i z rysunkami znajdującymi się poniżej: 4. Ułożyć przewody zgodnie z tabelą i z rysunkami znajdującymi się poniżej i wykonać podłączenie ca

Seite 3 - Украінська

11PLUruchomienie i użytkowanie! Klej stosowany do uszczelek pozostawia na szkle tłuste plamy. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia zaleca s

Seite 4 - Nederland

12PLna wyświetlaczu mocy jest wyświetlony symbol , pole grzejne jest jeszcze ciepłe. Można na przykład pozostawić na nim danie, aby nie wystygło, albo

Seite 5 - Описание изделия

13PLPraktyczne porady dotyczące gotowaniaªGotowanie pod ciśnieniemGarnek ciśnieniowySmażenieGrilowanie GotowanieGotowanie na dużym ogniuGotowanie na d

Seite 6

14PLZalecenia i środki ostrożności ! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Poniższe ost

Seite 7 - Құрылғы

15PLKonserwacja i utrzymanieOdłączenie prądu elektrycznegoPrzed każdą czynnością należy odłączyć urządzenie od sieci zasilania elektrycznego.Mycie urz

Seite 8 - Instalacja

16PLOpis techniczny modeliW tych tabelach podane są, kolejno dla każdego modelu, wartość pochłanianej energii, typ elementu grzejnego oraz średnica ka

Seite 9

17RSМонтаж! Важно сохранить данное руководство для его последующих консультации. В случае продажи, передачи изделия или при переезде на новое место жи

Seite 10

18RS• между проемом под варочную панель и расположенным снизу кухонным элементом должно быть расстояние не менее 20 мм.• Кухонные элементы, располож

Seite 11 - Uruchomienie i

19RS2. При помощи отвертки поднимите язычки крышки клеммнои колодки и откроите ее (см. изображение клеммнои колодки).3. Отвинтите прижимнои винт прово

Seite 12

2PLPolski• UWAGA: To urządzenie oraz jego dostępne części silnie się rozgrzewają podczas użytkowania.• Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejn

Seite 13

20RSВключение и эксплуатация! На стекляннои поверхности варочнои панели могут быть видны сальные следы от клея, нанесенного на прокладки Перед началом

Seite 14 - Utylizacja

21RS Защитные устройстваСенсор наличия посудыКаждая варочная зона укомплектована сенсором наличия посуды. Конфорка выделяет тепло только при наличии н

Seite 15 - Konserwacja i utrzymanie

22RSПрактические советы по приготовлению блюдªПриготовление под давлениемСкороваркаФритюрБифштексы ВаркаПриготовление на большом огнеПриготовление на

Seite 16 - Opis techniczny modeli

23RSПредосторожности и рекомендации ! Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии с международными нормативами по безопасности. Необходимо вни

Seite 17 - Расположение

RSТехническоеобслуживани и уходОтключение электропитанияПеред началом какои-либо операции по обслуживанию или чистке отсоедините изделие от сети элект

Seite 18 - Электрическое подключение

25RSПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКАИзделие: Электрическая рабочая поверхность Торговая марка: Торговый знак изготовителя: Модель: Изготовитель: Indesit Company Ст

Seite 19

26UAУстановлення! Перш ніж користуватися Вашим новим приладом, будь ласка, уважно ознайомтеся з інструкціями в цій брошурі. В ній міститься важлива ін

Seite 20 - Включение и

27КріпленняПрилад має встановлюватися на абсолютно горизонтальній опорній поверхні. Будь-які перекоси внаслідок невірного кріплення можуть вплинути на

Seite 21 - Защитные устройства

285. Зафіксуйте силовий кабель за допомогою затискних гвинтів, потім установіть кришку на місце.Три фази 400Підключення силового кабелю до електричної

Seite 22

29Підключення й використання! Клей, що нанесений на прокладки, залишає сліди жиру на склі. Перед використанням приладу ми рекомендуємо видалити їх за

Seite 23 - Предосторожности и

GB3• УВАГА! Під час роботи цей прилад, а також його доступні частини нагріваються до високих температур.• Слід бути особливо обережними, щоб не торкат

Seite 24 - Техническое

30• Намагайтеся не користуватися тим самим посудом, у якому Ви готували на газовій плитці: сконцентроване тепло газової конфорки могло пошкодити дно

Seite 25

31Практичні поради щодо готуванняªГотування під тискомСкороваркаСмаженняГриль Кип’ятінняГотуванняна максимальномувогніГотування насильномувогніГотуван

Seite 26 - Установлення

32можуть призвести до її серйозної поломки.• Завжди слідкуйте за тим, щоб ручки каструль були повернуті всередину нагрівальної поверхні, щоб не допус

Seite 27 - UNDERSIDE OF HOB

UA33Догляд і технічне обслуговуванняВідключення приладуПеред виконанням будь-яких робіт з приладом, від’єднайте його від електричної мережі.Очищення п

Seite 28 - Фаза Фаза Фаза

34Технічний опис моделейВ цій таблиці наведений перелік параметрів енергоспоживання, типи нагрівальних елементів і діаметри кожної зони готування по м

Seite 29 - Підключення й

HU35Üzembe helyezés! Fontos, hogy megtartsa ezt a kézikönyvet, hogy szükség esetén bármikor belenézhessen. Ha a készüléket eladja, elajándékozza vagy

Seite 30 - Засоби безпеки

36HURögzítésA készüléket csak tökéletesen vízszintes munkalapba szabad beszerelni. A hibás rögzítésből eredő esetleges deformációk megváltoztathatják

Seite 31

HU374. A következő táblázat és ábrák szerint illessze helyükre a kábelereket, és a kapocsléc csavarjainak meghúzásával végezze el a csatlakoztatást.Há

Seite 32 - Застереження й поради

HU38Bekapcsolás és használat! A tömítéseknél alkalmazott ragasztóanyag zsírfoltot hagyhat az üvegen. Mielőtt használja a készüléket, javasoljuk, hogy

Seite 33 - Догляд і технічне

39HUBiztonsági szerkezetekMaradékho kijelzoiAz egyes fozofelületek maradékho-kijelzovel vannak ellátva. Ez a kijelzo jelzi, hogy melyik fozofelületek

Seite 34 - Технічний опис моделей

4NLNederland• PAS OP: Dit apparaat en zijn bereikbare onderdelen worden tijdens gebruik zeer heet.• Zorg ervoor de verwarmende elementen niet aan te r

Seite 35 - Üzembe helyezés

40HUPraktikus sütési tanácsokªFőzés nyomás alattKuktaOlajban sütésGrillezés ForralásMaximális teljesítményfokozatNagy teljesítményfokozatKözepes telje

Seite 36 - Elektromos csatlakoztatás

HU41Óvintézkedések és tanácsok ! A készülék a nemzetközi biztonsági szabványokkal összhangban lett tervezve és gyártva. E fi gyelmeztetéseket biztonság

Seite 37 - HídNulla

42HUKarbantartás és ápolásÁramtalanításMinden művelet előtt áramtalanítsa a készüléket.A készülék tisztítása! Kerülje a súrolószerek, illetve maró hat

Seite 38 - Bekapcsolás és

HU43A modellek műszaki leírásaEzekből a táblázatokból modellenként le lehet olvasni az egyes főzőfelületek teljesítményfelvételi értékeit, fűtőszáluk

Seite 39 - Biztonsági szerkezetek

44KZОрнату! Жаңа құрылғыны іске қоспас бұрын нұсқаулық кітапшасын мұқият оқып шығыңыз. Мұнда құрылғыны қауіпсіз қолдану, орнату және оны күту туралы м

Seite 40 - Praktikus sütési tanácsok

45KZБекітуҚұрылғыны өте тегіс тіреуіш бетке орнату қажет. Дұрыс бекітпеу салдарынан туындаған кез келген деформациялар плитаның мүмкіндіктері мен жұмы

Seite 41 - Óvintézkedések és tanácsok

46KZКернеу мен электржелісінің жиілігіЭлектр қосылымдарыКонтактілертақтасы400 В 3-N ~50/60 ГцҮш фазалық 4005. Кабельдің қыспа бұрандасын қатайту арқыл

Seite 42 - Karbantartás és ápolás

47KZҚосу және пайдалану! Аралық қабаттағы желім шыныда май іздерін қалдырады. Құрылғыны пайдаланбас бұрын оны қырмайтын тазалағыш затпен алып тастауға

Seite 43 - A modellek műszaki

48KZҚауіпсіздік құрылғыларыҚалдық қызу индикаторларыӘрбір пісіру аймағы қалдық қызу индикаторымен жабдықталған. Бұл индикатор қай пісіру аймақтарының

Seite 44 - Орналастыру

49KZТағам дайындау бойынша кеңесªҚысыммен пісіруҚысыммен пісіру ыдысыҚуыруГрильдеу ҚайнатуӨте қаттыжалынмен пісіруҚаттыжалынменпісіруОрташа жалынмен п

Seite 45 - Токқа жалғау

5PLOpis urządzeniaPanel sterowaniaOpisany tu panel sterowania jest przedstawiony jako przykład: nie musi być dokładnie taki sam, jak panel zainstalowa

Seite 46

50KZСақтандырулар мен кеңестер ! Бұл құрылғы халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сай жасақталып, дайындалған. Төмендегі ескертулер қауіпсіздік ереж

Seite 47 - Қосу және пайдалану

51KZКүтім және техникалық қызмет көрсетуҚұрылғыны өшіруКез келген бір жұмысты бастамастан бұрын құрылғыны тоқтан ажыратыңыз.Құрылғыны тазалау! Қырғыш

Seite 48 - Қауіпсіздік құрылғылары

52KZҮлгілердің техникалық сипаттамасыБұл кестеде барлық үлгілер үшін қуат сору мәндері, қыздыру элементтерінің түрі және әрбір пісіру аумақтарының диа

Seite 49 - Тағам дайындау бойынша кеңес

53NLInstallatie! Bewaar dit instructieboekje zorgvuldig voor eventuele raadpleging in de toekomst. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt, of wannee

Seite 50 - Сақтандырулар мен кеңестер

54NLhierboven uitsteken, moeten op minstens 600 mm van de rand van de plaat staan.BevestigenHet apparaat moet op een absoluut horizontaal oppervlak wo

Seite 51 - Күтім және техникалық қызмет

55NL3. Draai de schroef van de kabelklem en de schroeven van de benodigde klemmetjes los en bevestig de verbindingskabels volgens de aanwijzingen van

Seite 52 - Үлгілердің техникалық

56NLStarten en gebruik! De lijm die gebruikt is voor de afdichtingen laat wat vetvlekjes achter op het glas. Voordat u het apparaat gebruikt raden wij

Seite 53 - Installatie

57NLVeiligheidssystemenPannensensorIeder kookgedeelte is voorzien van een systeem dat waarneemt of er een pan op staat. De plaat straalt alleen warmte

Seite 54 - Elektrische aansluiting

58NLPraktische kooktipsªKoken met een snelkookpanSnelkookpanFriturenGrillen KokenVKoken op zeer hoog vuurKoken op hoog vuurKoken op middelmatig vuurKo

Seite 55 - Neutraal

59NLVoorzorgsmaatregelen en advies ! Dit apparaat is ontwikkeld en gefabriceerd volgens de geldende internationale veiligheidsvoorschriften. Deze aanw

Seite 56 - Starten en gebruik

6UAОпис плитиПанель управлінняA készülék leírásaKezelőpanelHU1 Кнопка ЗБІЛЬШЕННЯ ПОТУЖНОСТІ використовується для вмикання варильної поверхні й регулю

Seite 57 - Veiligheidssystemen

60NLOnderhoud en verzorgingDe elektrische stroom afsluitenSluit altijd eerst de stroom af voordat u tot enige handeling overgaat.Reinigen van het appa

Seite 58 - Opwarmen van gerechten

7NLBeschrijving van het apparaatBedieningspaneelHet bedieningspaneel dat hier wordt beschreven en afgebeeld geldt alleen als voorbeeld: het is mogelij

Seite 59 - Voorzorgsmaatregelen

8PLInstalacja! Należy zachować niniejszą instrukcję, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili. W razie sprzedaży, odstąpienia lub przeniesienia urząd

Seite 60 - Onderhoud en verzorging

9PLprzynajmniej na 600 mm od krawędzi płyty roboczej.MocowanieUrządzenie powinno być zainstalowane na idealnie płaskim blacie. Ewentualne odkształcen

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare