Indesit PIM-640-AS-(BK)-(EE) Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Öfen Indesit PIM-640-AS-(BK)-(EE) herunter. Инструкция по эксплуатации Indesit PIM-640-AS-(BK)-(EE) Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 64
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.5 / 5. Basierend auf30 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
PIM 640 AS (EE)
Polski
Instrukcja obsługi
PŁYTA
Română
Instrucţiuni de utilizare
PLITA
Українська
Інструкція по використанню
Варильна поверхня
Česky
Pokyny pro použití
VARNÁ DESKA
Magyar
Használati útmutató
FŐZŐLAP
Spis treści
Instrukcja obsługi,1
Ostrzezenia,3
Serwis Techniczny,8
Opis urządzenia,9
Instalacja,13
Uruchomienie i użytkowanie,17
Zalecenia i środki ostrożności,17
Konserwacja i utrzymanie,18
Anomalie i środki zaradcze,18
Sumar
Instrucţiuni de utilizare,1
Avertizări,3
Asistenţă ,8
Descrierea aparatului,9
Instalarea,19
Pornire şi utilizare,23
Precauţii şi sfaturi,23
Întreţinere,24
Anomalii şi remedii,24
Зміст
Інструкція по використанню,1
Запобіжні заходи,4
Допомога,8
Опис приладу,10
Установка,25
Ввімкнення і використання,29
Запобіжні заходи та поради,29
Обслуговування та догляд,30
Усунення несправностей,30
Obsah
Pokyny pro použití,1
Upozornění,4
Servisní služba,8
Popis zařízení,10
Instalace,31
Uvedení do činnosti a použití,35
Opatření a rady,35
Údržba a péče,36
Závady a způsob jejich odstranění,36
Tartalomjegyzék
Használati útmutató,1
Figyelmeztetések,5
Szerviz,8
A készülék leírása,11
Üzembe helyezés,37
Üzembe helyezés,41
Óvintézkedések és tanácsok,41
Karbantartás és ápolás,42
Hibaelhárítás,42
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 ... 63 64

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Használati útmutató

PIM 640 AS (EE) PolskiInstrukcja obsługiPŁYTA RomânăInstrucţiuni de utilizarePLITA УкраїнськаІнструкція по використаннюВарильна поверхня ČeskyPokyny p

Seite 2 - Пайдалану нұсқаулығы

10Опис приладуЗагальний вигляд1 Підтримуюча Решітка для ПОСУДУ2 ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ3 Ручки управління ГАЗОВИХ ПАЛЬНИКІВ4 Кнопкa запалювання ГАЗОВИХ ПА

Seite 3 - Avertizări

11A készülék leírásaA készülék áttekintése1 Főzőedénytartó RÁCSOK2 GÁZÉGŐK3 Gázégő vezérlő TEKERŐGOMBOK4 Gázégőgyújtó GOMB5 GYÚJTÓGYERTYA gázégők

Seite 4 - Upozornění

12Описание изделияОбщии вид1 Опорные решетки для КАСТРЮЛЬ И СКОВОРОД2 ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ3 Регуляторы ГАЗОВЫХ КОНФОРОК4 Кнопка зажигания ГАЗОВЫХ КОНФ

Seite 5 - Figyelmeztetések

13PLInstalacja! Ważnym jest, aby zachować niniejszą książeczkę instrukcji dla przyszłych konsultacji. W razie sprzedaży, odsprzedania, czy przeniesien

Seite 6 - Предупреждения

14PL Przód40 Położenie uchwytu w Tyłstosunku do top H=40mm! Stosować uchwyty zawarte w „zestawie akcesoriów”• W przypadku, gdy płyta nie jest

Seite 7 - Ескертулер

15PLPodłączenie z przewodem elastycznym ze stali nierdzewnej o pełnych ściankach z gwintowanymi złączami.Złącze wejściowe gazu do urządze

Seite 8

16PLNominalne (mbar)Minimalne (mbar)Maksymalne (mbar)201725372544Ciśnienia zasilaniaPalnikŚrednica(mm) Moc cieplnakW (p.c.s.*)10075550.800.450.45Zredu

Seite 9 - Opis urządzenia

17PLZalecenia i środki ostrożności! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Mając n

Seite 10 - Popis zařízení

18PLKonserwacja kurków gazowychZ upływem czasu może pojawić się kurek blokujący się lub z trudem obracający się, dlatego może okazać się konieczną wym

Seite 11 - Popis zariadenia

19ROInstalarea! Este important să păstraţi acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, cesiune sau transport, asiguraţi

Seite 12 - Құрылғы сипаттамасы

SlovenskyNávod na použitieVARNÁ DOSKAObsahNávod na použitie,2Upozornenie,6Servisná služba,8Popis zariadenia,11Inštalácia,43Uvedenie do činnosti a pou

Seite 13 - Instalacja

20RO Faţă40 Poziţia clemei pentru Spatesus H=40mm! Folosiţi clemele conţinute în “punguţa cu accesorii”• În cazul în care plita nu este instal

Seite 14 - Podłączenie gazu

21RORacordarea furtunului exibil din oţelRacordul de intrare a gazului în aparat este un conector letat G 1/2 tarod cilindric. Utilizaţi numai ţevi/

Seite 15

22ROSSARPIM 640 AS (EE)Tabelul 1 Gaz lichid

Seite 16 - Szybki (Duży) (R)

23ROPornire şi utilizare! Pe ecare selector este indicată poziţia arzătoruluipe gaz corespunzătoare.Arzătoarele pe gazArzătorul prestabilit poate  r

Seite 17 - Uruchomienie i użytkowanie

24ROAruncarea ambalajului• Reutilizarea materialelor de ambalare: urmaţi normele locale, astfel ambalajele vor putea  reutilizate.ÎntreţinereÎntreru

Seite 18 - Konserwacja i utrzymanie

UA25Установка! Перед початком експлуатації Вашої нової плити, будьласка, прочитайте уважно цю інструкцію повикористанню. Вона містить важл

Seite 19 - Instalarea

26UA555 mm55 mm475 mmДіаграма фіксації кріплень20 30Розташування кріплення Розташування кріпленнядо стільниці H=20mm до стільниці H=30mm Спереду40

Seite 20 - Conexiunea electrică

UA27Підключення газуПлита повинна бути підключена до основного місцяпостачання газу або газового балона у відповідності зчинним національним

Seite 21

28UAХарактеристики пальників і форсунок37254528-302035201725Швидкa (R)Напівшвидкa (S)Допоміжна (A)ПальникНомiн. Зменш.Перепускний клaпан 1/100Витрaти*

Seite 22

UA29Ввімкнення і використання! Положення відповідних газових пальників показано на кожній ручціуправління.Газові пальникиКожен пальник може бути в

Seite 23 - Precauţii şi sfaturi

3OstrzezeniaUWAGA: To urządzenie oraz jego dostępne części silnie się rozgrzewają podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów gr

Seite 24 - Anomalii şi remedii

30UAстосуються роботи цієї плити.• Не дозволяйте дітям гратися з плитою.• Важлива інформація про безпеку на ринкуВеликобританії: Зверніть уваг

Seite 25 - Установка

31CZInstalace! Je velice důležité tento návod uschovat, aby jej bylo možné kdykoli konzultovat. V případě prodeje, odevzdání zařízení nebo při stěhová

Seite 26 - Електричне підключення

32CZ Přední část40 Poloha háčku pro Zadní částpřichycení k pracovn desce kuchyňské linkyH=40 mm! Použijte háčky, které najdete v „balení příslušens

Seite 27 - Підключення газу

33CZPřipojení k rozvodu plynu prostřednictvím hadice z jednolité nerezavějící oceli s úchyty se závitySpojka pro pøívod plynu do zaøízení je se z

Seite 28 - PIM 640 AS (EE)

34CZTabulka 1 Kapalný plyn Zemní plyn (G20)Jmenovitý (mba

Seite 29 - Запобіжні заходи та поради

35CZUvedení do činnosti a použití! Na každém otočném ovladači je uvedena odpovídající poloha plynového hořáku.Plynové hořákyZvolený hořák může být

Seite 30 - Усунення несправностей

36CZLikvidace• Likvidace obalového materiálu: Obaly zlikvidujte v souladu s místními předpisy za účelem jejich recyklace. • Evropská směrnice 20

Seite 31 - Ustavení

37HUÜzembe helyezés! Fontos, hogy megtartsa ezt a kézikönyvet, hogy szükség esetén bármikor belenézhessen. Ha a készüléket eladja, elajándékozza vagy

Seite 32 - Připojení k rozvodu plynu

38HU Elülső oldal40 A kampó helyzete Hátulsó oldalH=40 mm munkalapesetén! A kiegészítőként mellékelt kampók használata.• Amennyiben a főzőlapot nem

Seite 33

39HUGázbekötés folyamatos falú, menetes végű, exibilis inox acélcsővelA készülék gázbemeneti csatlakozása 1/2 hüvelykes csavarmenettel van ellát

Seite 34 - Parametry hořáku a trysky

4ATENŢIE: Risc de incendiu: nu lăsaţi obiecte pe suprafeţele de gătit.Nu folosiţi niciodată aparate cu aburi sau sub presiune pentru a curăţa apa

Seite 35 - Pomocný (A) 10 – 14

40HU1. táblázatNévleges (mbar)Minimum (mbar)Maximum (mbar)251833302545Gyors (R)Közepesen gyors (S)Kisegítő (A)GázégőÁtmérő(mm)HőteljesítménykW(felső f

Seite 36 - Závady a způsob jejich

41HUÜzembe helyezés! Mindegyik tekerőgombon jelölve van a megfelelő gázégő helyzete.GázégőkA választott gázégő a megfelelő tekerőgombbal szabály

Seite 37 - Elhelyezés

42HUHulladékkezelés• A csomagolóanyag hulladékkezelése: tartsa be a helyi előírásokat, így a csomagolóanyag újra felhasználásra kerülhet.• Az Európ

Seite 38 - Gázbekötés

43SKInštalácia! Je veľmi dôležité tento návod uschovať, kvôli prípadnému neskoršiemu nahliadnutiu. V prípade predaja, darovania zariadenia alebo sťa

Seite 39 - Lásd az adattáblán

44SK Predná časť40 Poloha háčika pre Zadná časťprichytenie k pracovnejdoske kuchynskej linkyH=40mm! Použite háčiky, ktoré nájdete v „balení prísluše

Seite 40 - (568 g/h - G31)

45SKPripojenie k rozvodu plynu prostredníctvom hadice z jednoliatej nehrdzavejúcej ocele s úchytmi so závitmiSpojka pre prívod plynu do zariadenia

Seite 41 - Óvintézkedések és

46SKTabuľka 1 LPG Zemný plyn (G20)Menovi

Seite 42 - Hibaelhárítás

47SKUvedenie do činnosti a použitie! Na každom otočnom ovládači je uvedená odpovedajúca poloha plynového horáka.Plynové horákyZvolený horák môže by

Seite 43 - Príklady ventilačných otvorov

48SKz dôvodu zamedzenia možných škôd na zdraví a na životnom prostredí. Vyradené zariadenia musia byť zozbierané oddelene kvôli optima

Seite 44 - Pripojenie k rozvodu plynu

49RSУстановка! Важно сохранить данное руководство для его последующих консультации. В случае продажи, передачи изделия или при переезде на

Seite 45 - Elektrické

5senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, které se nacházejí pod náležitým dohledem nebo které byly p

Seite 46 - Parametre horáka a trysky

50RS555 mm55 mm475 mmСхема крепления крюков20 30Монтаж крюка для опорных Монтаж крюка для опорныхбрусков H=20mm брусков H=30mm Спереди40 Монтаж крю

Seite 47 - Likvidácia

51RSзамените розетку или вилку; не используите удлинители или троиники.! Изделие должно быть установлено таким образом, чтобы электрическии п

Seite 48 - Poruchy a spôsob ich

52RS! Если давление используемого газа отличается от предусмотренного давления (или варьирует), необходимо установить на питающем газопро

Seite 49

53RSХарактеристики конфорок и форсунок37254528-302035201725Номiн.(мм)***22513876221136751007555Форсунка1/100Форсунка1/100(мм)Сокращ.(мм)** SSARPIM 640

Seite 50 - Электрическое подключение

54RSВключение и эксплуатация! На каждои рукоятке показано положение соответствующеи конфорки на варочнои панели.Газовые конфоркиПри помощи соо

Seite 51 - Подсоединение к газопроводу

55RS• Не допускается эксплуатация изделия лицами с ограниченными физическими, сенсориальными или умственными способностями (включая детей), не

Seite 52

56RS• Засорены форсунки газовои конфорки, расположенные напротив защитного устроиства.Конфорка гаснет в положении малого пламени.Засорены отверстия п

Seite 53

IT57KZ57Орнату! Жаңа құрылғыны іске қоспас бұрын нұсқаулық кітапшасын мұқият оқып шығыңыз. Мұнда құрылғыны қауіпсіз қолдану, орнату және оны күт

Seite 54 - Предосторожности и

58IT58KZ Алды40 Ілмек орны шкаф үстінің Артықалыңдығы H=40мм үшін! "Керек-жарақтар" орамасындағы ілмектерді қолданыңыз.• Плита ендірілген

Seite 55 - Неисправности и методы

IT59KZ59Майысқақ буынсыз тот баспайтын болаттан жасалған түтікті оймасы бар жалғауға қосуГаз жеткізу жүйесінің түтік фитингі – 1/2 оймасы сыртта о

Seite 56

6A készüléket nem szabad külső időmérővel vagy különálló távirányító rendszerrel használni.FIGYELEM: A főzőlap nem megfelelő használata balese

Seite 57 - Орналастыру

60IT60KZ1-кесте Сұйық газ Т

Seite 58 - Газды жалғау

IT61KZ61Қосу және пайдалану! Тиісті газ оттығының орны әрбір тұтқада көрсетілген.Газ оттықтарыӘрбір оттықты тиісті басқару тұтқасының көмегімен т

Seite 59 - ДЕРЕКТЕР КЕСТЕСІ

62IT62KZ• ҰЛЫБРИТАНИЯ НАРЫҒЫНА АРНАЛҒАН МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ: Бұл өнім жалынды бақылайтын құралмен жабдықталмағанын ескеріңіз. Ол кө

Seite 60

IT63KZ63

Seite 61 - Сақтандырулар мен кеңестер

64IT64KZ195096551.0305/2013 - XEROX FABRIANO

Seite 62 - Ақаулықтарды жою

7               Никогда

Seite 63

8Serwis Techniczny! Nigdy nie korzystać z usług nieautoryzowanych techników.Podać:• Rodzaj usterki;• Model urządzenia (Mod.)• Numer seryjny (S/N)Te

Seite 64 - 05/2013 - XEROX FABRIANO

9Descrierea aparatuluiVedere de ansamblu1 Grătare de sprijin pentru RECIPIENTELE DE COACERE2 ARZĂTOARE PE GAZ3 Selectoare de comandă ale ARZĂTOARELO

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare