Indesit IDE 100 SK Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Mixer / Küchenmaschine Zubehör Indesit IDE 100 SK herunter. Indesit IDE 100 SK Instruction for Use [de] Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 60
  • Inhaltsverzeichnis
  • FEHLERBEHEBUNG
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet5.0 / 5. Basierend auf27 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
IDE 100
Dishwasher
Installation and use
Oppvaskmaskin
Instruksjoner for installasjon og bruk
Diskmaskin
Instruktioner för installation och användning
Opvaskemaskine
Instruktioner vedrørende installation og brug
Astianpesukone
Asennus- ja käyttöohjeet
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 ... 59 60

Inhaltsverzeichnis

Seite 1

IDE 100DishwasherInstallation and useOppvaskmaskinInstruksjoner for installasjon og brukDiskmaskinInstruktioner för installation och användningOpvaske

Seite 2

8GBWash Cycle TableDishwasher washing guarantees your dishes will be cleaned in a hygienic setting forsafer, cleaner results.&\FOH&\FOHVHOHFW

Seite 3 - Close-up View (control panel)

9GBEnergy Saving Tips- It is important to try and run the dishwasher when it is fullyloaded in order to save on energy. In order to prevent odorsfrom

Seite 4 - Close-up View (Interior)

10GBCleaning and Special MaintenanceTroubleshootingIt may occur that the dishwasher does not function or does notfunction properly. Before calling for

Seite 5

11GBInstallationPositioning the appliancePlace your dishwasher where you want to install it. Theappliance can even be placed so that its sides or back

Seite 6 - Detergent and Rinse Aid

12NOSikkerhet er en god vaneADVARSELLes nøye advarslene i denne veiledningen, ettersom de gir viktigeopplysninger vedrørende sikkerhet ved installasjo

Seite 7 - Loading the Dishwasher

13NONærbilde (innsiden)Nedre spylearmLokk for saltbeholderenVaskefilterDoseringskopp for oppvaskmiddel og glansmiddelOverkurvØvre spylearmRegulering a

Seite 8 - Turning on the Appliance

14NOSalt ...SaltetVannets hardhet varierer fra sted til sted. Hvis det kommerhardt vann inn i oppvaskmaskinen vil det dannes avsetningerpå serviset.T

Seite 9

15NOOppvaskmiddel og glansmiddel ...OppvaskmiddelBruk kun oppvaskmiddel for bruk i oppvaskmaskiner.Oppvaskmiddelet må fylles på rett før vaskesyklus

Seite 10 - Wash Cycle Table

16NOFør serviset settes inn i kurvene må store matrester fjernesfor å unngå at filtrene stoppes til og dermed gir et dårligvaskeresultat.Hvis grytene

Seite 11 - Energy Saving Tips

17NOHvordan starte maskinenFørst av altSett støpslet inn i stikkontakten og oppvaskmaskinen er un-der spenning. Åpne vannkranen helt og trykk på knapp

Seite 12 - Troubleshooting

Dishwasher 1Instructions for installation and useOppvaskmaskin 12Installasjon og brukDiskmaskin 23Installation och användningOpvaskemaskine 34Installa

Seite 13 - Installation

18NOInnstilling av halv last og forsinket startHvordan stille inn forsinket start Etter at du har satt serviset inn i oppvaskmaskinen og før dustille

Seite 14 - Nærbilde (betjeningspanel)

19NOProgramtabellSalt, skyllemiddel, rett mengde av oppvaskmiddel og korrekt syklus er formelen for å oppnå best resultat og forå holde oppvaskmaskine

Seite 15 - Nærbilde (innsiden)

20NORåd for å spare- Det er viktig å helst starte oppvaskmaskinen når den erhelt full for en maks. utnyttelse. Bruk ekstra forskylling for åunngå lukt

Seite 16 - Salt

21NORengjøring og spesielt vedlikeholdHar du problemer?Det kan hende at oppvaskmaskinen ikke fungerer, eller fun-gerer dårlig. Før du kontakter en tek

Seite 17

22NOInstallasjonPlasseringVelg plassen hvor oppvaskmaskinen skal stå, og sett sideneeller baksiden inntil møblene ved siden av eller veggen.Oppvaskmas

Seite 18 - Innsetting av serviset

23SESäkerhet, en god vanaOBSERVERALäs noggrant instruktionerna i detta häfte då de ger viktigaanvisningar för säker installation, användning och under

Seite 19 - Hvordan starte maskinen

24SENärbild (inuti)Nedre spolarmPlugg till saltbehållareDiskfilterBehållare för diskmedel och glansmedelÖvre korgÖvre spolarmInställning av korghöjdNe

Seite 20

25SESalt ...SaltVattnets hårdhetsgrad varierar beroende på orten. Om detkommer in hårt vatten i diskmaskinen bildas det beläggningarpå disken.Tack va

Seite 21 - Programtabell

26SEDiskmedel och glansmedel ...DiskmedelAnvänd endast specifikt diskmedel för diskmaskin.Påfyllningen av diskmedel ska utföras före varje diskninge

Seite 22 - Råd for å spare

27SEInnan disken sätts i korgarna ska du ta bort större matres-ter för att undvika tilltäppning av filtren med reduceraddiskfunktion som följd.Om kast

Seite 23 - Har du problemer?

1GBSafety Is a Good Habit to Get IntoNOTICECarefully read the instructions contained in this manual, as theyprovide important information which is ess

Seite 24 - Installasjon

28SEHur man startar diskmaskinenFörst av alltSätt i kontakten i uttaget för att spänningsförse diskmaski-nen. Öppna vattenkranen helt och tryck på On-

Seite 25 - Närbild (manöverpanel)

29SEInställning av halv last och fördröjd startHur du programmerar fördröjd start Efter att du har satt in diskgodset i diskmaskinen och innandu st

Seite 26 - Närbild (inuti)

30SEProgramtabellGenom att diska i diskmaskin försäkrar du dig om du en hygienisk miljö och en ren disk.3URJUDP$ QYLVQL QJDUI |USURJUDPYDO%HVNULYQLQJ

Seite 27

31SESpartips- Det är viktigt att helst starta diskmaskinen med full last föratt optimera förbrukningen. Det går att användaupplösningsprogrammet för a

Seite 28

32SERengöring och speciella underhållsmomentHar du något problem?Det kan hända att diskmaskinen inte fungerar eller fungerardåligt. Innan du ringer se

Seite 29 - Hur disken ska lastas

33SEInstallationPlaceringVälj var du vill installera din maskin, du kan placera den såatt dess sidor eller baksida står sida med sida med möblereller

Seite 30 - Hur man startar diskmaskinen

34DKSikkerhedsrådADVARSELLæs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelesenøjagtig igennem.Apparatet opfylder de gældende CEE normer:- 73/23/

Seite 31

35DKOversigt (indvendig)Nederste spulearmLåg til saltbeholderFilterBeholder til opvaskemiddel og klarskyllemiddelØverste kurvØverste spulearmRegolerin

Seite 32

36DKSalt ...SaltVandet kan være mere eller mindre hårdt. Hvis hårdt vandville komme ind i maskinen ville det efterlade kalk påopvasken.Derfor har opv

Seite 33 - Skötsel av diskmaskinen

37DKOpvaskemiddel og klarskyllemiddel ...OpvaskemiddelBrug kun opvaskemiddel som er beregnet tilopvaskemaskiner. Fyld opvaskemiddel i maskinen førpr

Seite 34 - Har du något problem?

2GBClose-up View (Interior)Upper RackTop Sprayer ArmRack Height AdjustorLower RackBottom Sprayer ArmSalt Container CapWashing FilterDetergent and Rins

Seite 35

38DKMadrester bør fjernes før service, gryder og pander fyldes ikurvene, for at undgå at filteret bliver stoppet og effektivi-teten reduceres.Hvis gry

Seite 36 - Oversigt (panelet)

39DKStart af opvaskemaskinenFørst og fremmestSæt stikket i stikkontakten; herefter er opvaskemaskinenstrømforsynet. Åbn helt op for vandhanen, og tryk

Seite 37 - Oversigt (indvendig)

40DKIndstilling af halv opfyldning og forsinket startProgrammering af forsinket start Når du har sat opvasken ind, kan du - inden indstilling af detb

Seite 38

41DKProgram oversigtVed opvask i opvaskemaskine er du sikker på fuld hygiejne og garanteret renhed.3URJUDP$ Q JLYHOVHU IRU YD OJDISU RJU DPP HU%HVN

Seite 39

42DKRåd til besparelse af energi- Det anbefales at sætte maskinen i gang når den er heltfyldt, det vil altid være det mest økonomiske. For at undgådår

Seite 40 - Fyldning af opvaskemaskinen

43DKRengøring og vedligeholdelseEr der opstået et problem?Opvaskemaskinen kan holde op med at virke eller virkedårligt. Før man tyr til den Teknkske A

Seite 41 - Start af opvaskemaskinen

44DKInstallationAnbringelsesstedVælg det sted, hvor du ønsker at placere opvaskemaskinen;maskinen må gerne - med siderne eller bagsiden - stå op adand

Seite 42

45FITurvallisuus on hyvä tapaHUOMIOLue tässä käyttöoppaassa olevat ohjeet erittäin huolellisesti, sillä neantavat tärkeitä asennuksen, käytön ja huoll

Seite 43 - Program oversigt

46FILähikuva (sisältä)AlasuihkuvarsiSuolasäiliön korkkiPesusuodatinPesu- ja huuhteluaineen säiliöYläkoriYläsuihkuvarsiKorin korkeuden säätöAlakori7 H

Seite 44 - Råd til besparelse af energi

47FISuola ...SuolaVeden kovuus vaihtelee asuinpaikan mukaan.Astianpesukoneeseen saattaa muodostua kalkkikerrostumia,mikäli käytetty vesi on liian kov

Seite 45 - Er der opstået et problem?

3GBSalt ...SaltThe hardness of the water varies from place to place. Ifhard water is used in the dishwasher, deposits will form onthe dishes and ut

Seite 46

48FIPesuaine ja huuhteluaine ...PesuaineKäytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettujapesuaineita. Lisää pesuainetta aina ennen jokaista pesujaks

Seite 47 - Lähikuva (säätötaulu)

49FIEnnen astioiden asettamista koreihin poista isoimmatruuantähteet ja siten voit välttää suodattimentukkiutumisen, joka vähentää pesun tehokkuutta.M

Seite 48 - Lähikuva (sisältä)

50FIMiten kone käynnistetäänEnnen kaikkeaTyönnä pistoke pistorasiaan, astianpesukone on jännitteenalainen. Avaa vesihana täysin auki ja paina On-Off -

Seite 49 - Suola

51FIPuolitäytön ja viivästetyn käynnistyksen asettaminenMiten ohjelmoida viivästetty käynnistys Olet täyttänyt pesukoneen; ennen kuin asetat sopivimm

Seite 50

52FIOhjelmataulukkoAstianpesukoneesi takaa sinulle hygieenisen ja puhtaan ympäristön ja pesutuloksen.2KMHOPD2KMHHWRKMHOPDQYDOLWVHPLVHNVL-DNVRQ NX YD

Seite 51 - Astianpesukoneen täyttäminen

53FISäästövinkkejä- Pane astianpesukone päälle mielellään silloin, kun se ontäynnä, jolloin energiaa ja vettä kuluu mahdollisimman vähän.Voit käyttää

Seite 52 - Miten kone käynnistetään

54FIPuhdistus ja erityishuollotVianetsintäAstianpesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Allaolemme esitelleet joitakin ehdotuksia, jotka vo

Seite 53

55FIAsennusPaikalleen asetusAseta astianpesukone ennalta valittuun paikkaan. Se voidaanasettaa muiden kaappien tms. viereen, niiden takaosaavasten tai

Seite 56 - Vianetsintä

4GBDetergent and Rinse Aid ...DetergentDetergent specifically intended for use with dishwashersmust be used. The dispenser must be refilled before th

Seite 57

P01/2005 - 195041936.01 - Xerox Business Services - DocuTechViale Aristide Merloni 4760044 Fabriano (AN) ItalyTel +39 0732 6611www.indesit.com

Seite 58

5GBLoading the DishwasherBefore placing the dishes in the racks, remove the largestscraps of food left over on your plates, you will thus avoidblockin

Seite 59

6GBTurning on the ApplianceFirst of allInsert the plug into the electricity socket to power thedishwasher. Turn on the water tap completely and press

Seite 60 - Tel +39 0732 6611

7GBSetting a half load and a delayed startHow to set a delayed start When you have loaded the dishes, you can choose when tostart your dishwasher b

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare