Indesit DSIC 3T117 Z Betriebsanweisung

Stöbern Sie online oder laden Sie Betriebsanweisung nach Mixer / Küchenmaschine Zubehör Indesit DSIC 3T117 Z herunter. Indesit DSIC 3T117 Z Setup and user guide Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 8
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.8 / 5. Basierend auf17 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
SV
1
Innan apparaten används, läs noga igenom Hälsa och Säkerhet.
MASKIN
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN
INDESIT. För att få mer omfattande kundservice, regi-
strera din apparat på: www.indesit.eu/register
Du kan ladda ned Säkerhetsinstruktioner och hand-
boken Användning och skötsel genom att besöka vår
webbsida docs.indesit.eu och följa instruktionerna
på baksidan av detta häfte.
1. Överkorg
2. Hopfällbara koppställ
3. Överkorgens höjdjustering
4. Övre spolarm
5. Underkorg
6. Mellanrum
7. Bestickkorg
8. Nedre spolarm
9. Filterenhet
10. Saltbehållare
11. Disk- och sköljmedelsbehållare
12. Typskylt
13. Kontrollpanel
1. Knapp På-Av/Återställ med kontrollampa
2. Programknapp
3. Kontrollampa för saltnivå
4. Kontrollampa för sköljmedelsnivå
5. Programnummer och lampa för fördröjning
6. Kontrollampa för tablett (Tab)
7. Display
8. Knapp för Push & Go
9. Knapp för fördröjd start
10. Knapp för Start/Paus med kontrollampa/ Tablett (Tab)
DAGLIG INFORMATIONSBOK
KONTROLLPANEL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
2
3
4
5
7
8
10
9
13
0000 000 00000
Service:
1112
6
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - DAGLIG INFORMATIONSBOK

SV1Innan apparaten används, läs noga igenom Hälsa och Säkerhet.MASKINBESKRIVNING AV PRODUKTENTACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN INDESIT. För at

Seite 2 - FÖRSTA ANVÄNDNING

2FÖRSTA ANVÄNDNINGSALT, SKÖLJMEDEL OCH DISKMEDELRÅD FÖR FÖRSTA ANVÄNDNINGEfter installationen ska man ta bort stoppen från korgarna och de ela-stiska

Seite 3 - PROGRAMTABELL

SV3PROGRAMTABELLProgramTorkningsfasTillgängliga tillval *)Disk-medels-fackDiskprogram-mets varaktighet (h:min)**)Vatten- förbrukning (liter/program)

Seite 4 - TILLVAL OCH FUNKTIONER

4TILLVAL OCH FUNKTIONERTILLVAL kan väljas direkt genom att trycka på motsvarande knapp (se KONTROLLPANEL).Om ett tillval inte är förenligt med det val

Seite 5 - STÄLLA IN DISKEN

SV5STÄLLA IN DISKENÖVERKORGPlacera ömtålig och lätt disk här: glas, koppar, tefat, låga salladsskålar.(exempel på fyllning av överkorgen)JUSTERA HÖJDE

Seite 6 - RÅD OCH TIPS

6DAGLIG ANVÄNDNING1. KONTROLLERA ANSLUTNINGEN TILL VATTENLEDNINGENKontrollera att diskmaskinen är ansluten till vattenledningen och att kranen är öpp

Seite 7 - RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

SV7RENGÖRING AV FILTERENHETENRengör lterenheten regelbundet så att ltren inte sätts igen och så att avloppsvattnet rinner ut som det ska.Filterenhet

Seite 8 - FELSÖKNING

8Din diskmaskin fungerar inte som den ska. Innan du kontaktar kundtjänst, kontrollera om problemet kan lösas genom att gå igenom följande lista.FELSÖK

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare