Indesit DSG 2637 S Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Geschirrspüler Indesit DSG 2637 S herunter. Indesit DSG 2637 S Instruction for Use Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 40
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.7 / 5. Basierend auf10 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
1
Руководство по
эксплуатации
Содержание
Монтаж, 2-3-4
Расположение и нивелировка
Водопроводное и электрическое подсоединение
Предупреждения по первому использованию машины
Технические данные
Описание изделия, 5
Общий вид
Панель управления
Загрузка корзин, 6
Нижняя корзина
Корзинка для столовых приборов
Верхняя корзина
Включение и эксплуатация, 7-8
Запуск посудомоечной машины
Загрузка моющего вещества
Дополнительные функции мойки
Программы, 9
Таблица программ
Ополаскиватель и регенерирующая соль, 10
Заливка ополаскивателя
Загрузка регенерирующей соли
Техническое обслуживание и уход, 11
Отключение воды и электрического тока
Чистка посудомоечной машины
Средства против неприятных запахов
Чистка оросителей
Чистка фильтров
Длительный простой машины
Предупреждения и рекомендации, 12
Общие требования к безопасности
Утилизация
Экономия электроэнергии и охрана окружающей среды
Неисправности и методы их устранения, 13
Сервис Технического Обслуживания, 14
Русский, 1
CIS
DSG 2637
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА
English, 29
EN
KAZ
Қазақша, 15
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 ... 39 40

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Руководство по

1Руководство поэксплуатацииСодержаниеМонтаж, 2-3-4Расположение и нивелировкаВодопроводное и электрическое подсоединениеПредупреждения по первом

Seite 2 - * (см. схему Монтажа)

CIS10Ополаскиватель ирегенерирующая соль Используйте только специальные средства дляпосудомоечных машин.Не используйте поваренную или промыш

Seite 3 - *, предохраняющим от

CIS11Техническоеобслуживание и уходОтключение воды и электрического тока• Перекрывайте водопроводный кран после каждой мойкиво избежание опасности

Seite 4

CIS12Предупреждения ирекомендации Изделие спроектировано и изготовлено всоответствии с международными нормативами побезопасности. Необходимо

Seite 5 - Описание изделия

CIS13Неисправности иметоды их устраненияВ случае обнаружения аномалий в работе изделия проверьте следующие пункты перед тем, как обратить

Seite 6 - Загрузка корзин

CIS14Мы заботимся о своих покупателях и стараемся сделать сервисное обслуживание наиболеекачественным. Мы постоянно совершенствуем наши

Seite 7 - Включение и

Пайдалану нұсқаулығыМазмұныОрнату, 16-17-18Орнату және түзулеуСу мен токты қосуБірінші жуу циклына қатысты кеңесТехникалық деректері Құрылғы сипаттама

Seite 8 - Дополнительные функции мойки*

KAZ16ОрнатуБұл нұсқаулықты кейін қарау үшін жоғалып қалмайтындай бір жерге сақтап қойыңыз. Құрылғы сатылса, тегін берілсе немесе жылжытылса, нұсқаулық

Seite 9 - Программы

KAZ17Су алып кетуден қорғауСу алып кетуіне жол бермеу үшін, ыдыс жуу машинасы:- қалыпсыз жағдайларда немесе құрылғының ішінен су ағып кеткен кезде су

Seite 10 - Ополаскиватель и

KAZ18Құрал: Ыдыс жуу машинасыСауда атауыӨндірушінің сауда белгісіҮлгі DSG 2637 SДайындаған Indesit CompanyӨндірілген елі ПольшаСыйымдылығы 10 дастарха

Seite 11 - Чистка фильтров

KAZ19Жалпы шолуҚұрылғы сипаттамасы1. Жоғарғы тартпа2. Жоғарғы тозаңдатқыш өзекше3. Қайырмалы бөлімшелер4. Тартпаның биіктігін реттеу құралы5. Төм

Seite 12 - Предупреждения и

CIS2МонтажВажно сохранить данное руководство для егопоследующих консультации. В случае продажи, передачиили переезда проверьте, чтобы данное техническ

Seite 13 - Неисправности и

KAZ20Жоғарғы тартпаның биіктігін реттеуЫдыс-аяқты реттеуді жеңілдету үшін жоғарғы тартпаны жоғары немесе төмен жылжытуға болады.Жоғарғы тартпаның биік

Seite 14

KAZ21Қосу және пайдалануЖуғыш затты өлшеуЖақсы жуу нәтижесі жуғыш заттың дұрыс мөлшері қолданылғанына да байланысты болады; белгіленген мөлшерден көп

Seite 15 - Пайдалану нұсқаулығы

KAZ22* Тек кейбір үлгілерде бар.Опциялар кестесіA BКешіктіріп бастауЖартылай жүктеу1. Қарқынды Иә Иә2. Қалыпты Иә Иә3. Күнделікті 60’ Иә Иә4. Суға сал

Seite 16 - Су мен токты қосу

KAZ23Жуу циклдарыЫдыс-аяқ аз ластанған болса немесе ыдыс жуу машинасына салынбас бұрын шайылған болса, жуғыш заттың мөлшерін азайтыңыз. Ыдыс жуу машин

Seite 17

KAZ24Шаюға көмекші зат және тазаланған тұзЫдыс жуу машиналарына арналып жасалған өнімдерді ғана қолданыңыз. Ас тұзын, өндіріс тұзын немесе қолмен ыдыс

Seite 18

KAZ25Күтім көрсету жәнетехникалық қызмет көрсетуСу мен токты өшіру• Су ағып кетпеуі үшін әрбір жуу циклынан кейін су шүмегін жауып отырыңыз.• Құрылғ

Seite 19 - Басқару тақтасы

KAZ26Сақтық шаралары мен кеңес Бұл құрылғы ағымдағы халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сай құрылған және өнідірілген. Төмендегі ақпарат қауіпсізді

Seite 20 - Тартпаларды жүктеу

KAZ27Ақаулықтарды жоюҚұрылғы жұмыс істемей қалған кезде, Көмек қызметіне телефон соқпас бұрын төмендегі тізімнен шешімді іздеңіз.* Тек кейбір үлгілерд

Seite 21 - Қосу және пайдалану

KAZ28Көмек қызметіне хабарласпас бұрын:• Проблеманы Ақаулықтарды жою нұсқаулығын қолдана отырып шешуге болатынын, не болмайтынын тексеріңіз («Ақаулық

Seite 22 - Жуу опциялары

Operating instructionsContentsInstallation, 30-31Positioning and levellingConnecting the water and electricity suppliesAdvice regarding the first

Seite 23 - Жуу циклдары

CIS3Защита против затопленияВо избежание затопления посудомоечная машина:- оснащена системой, перекрывающей подачу воды вслучае аномалии или внутрен

Seite 24 - Шаюға көмекші зат және

EN30InstallationKeep this instruction manual in a safe place forfuture reference. If the appliance is sold, given away ormoved, please ensure the manu

Seite 25 - Күтім көрсету және

EN31Anti-flooding protectionTo ensure floods do not occur, the dishwasher:- is provided with a special system which blocks thewater supply in the eve

Seite 26 - Сақтық шаралары мен кеңес

EN32Overall viewDescription of theappliance1. Upper rack2. Upper sprayer arm3. Tip-up compartments4. Rack height adjuster5. Lower rack6. Lower spra

Seite 27 - Ақаулықтарды жою

EN33Loading the racks*Only available in selected models.** The number and position may vary.Before loading the racks, remove all food residues fromthe

Seite 28

EN34Start-up and useMeasuring out the detergentA good wash result also depends on the correctamount of detergent being used; exceeding the statedamoun

Seite 29 - Operating instructions

EN35* Only available in selected models.A B Table of options Delayed Start Half Load 1. Intensive Yes Yes 2. Normal Yes Yes 3. Daily 60’ Yes

Seite 30 - Installation

EN36Wash cycles If the crockery is only lightly soiled or if it has been rinsed with water before being placed in thedishwasher, reduce the amount

Seite 31 - * switches off

EN37Rinse aid and refined saltOnly use products which have beenspecifically designed for dishwashers.Do not use table salt or industrial salt, orwa

Seite 32 - Description of the

EN38Care and maintenanceShutting off the water and electricitysupplies Turn off the water tap after every wash cycle to avoidleaks. Always unplug th

Seite 33 - Loading the racks

EN39Precautions, advice andAssistance This appliance was designed and manufactured incompliance with current international safety standards. Thefollow

Seite 34 - Start-up and use

CIS4Производитель:Indesit Company S.p.A.Виале А. Мерлони 47, 60044, Фабриано (АН), ИталияИмпортер:ООО “Индезит РУС”С вопросами (в России) обращатьс

Seite 35 - Wash options

EN40TroubleshootingWhenever the appliance fails to work, check for a solution from the following list before calling forAssistance.* Only available

Seite 36 - Wash cycles

CIS5Общий видОписание изделия1. Верхняя корзина2. Верхний ороситель3. Откидные полки4. Регулятор высоты корзины5. Нижняя корзина6. Нижний ороситель7

Seite 37 - Water Hardness Table

CIS6Загрузка корзин Перед загрузкой корзин удалите с посуды остаткипищи, вылейте оставшееся содержимое из стаканов ичашек.Установите в посудомоечную м

Seite 38 - Cleaning the filters

CIS7Включение иэксплуатацияЗагрузка моющего веществаХороший результат мойки зависит также отправильной дозировки моющего средства, излишеккоторого н

Seite 39 - Assistance

CIS8Дополнительные функции мойки*Вы можете выбрать, изменить или отменитьДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ только после выборапрограммы мойки и до нажатия кнопки

Seite 40 - 195089610.00

CIS9Программы* Программа Eco, отвечающая требованиям норматива EN-50242, имеет большую продолжительность посравнению с другими программами, тем не

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare